Köpvillkor

1. Pris och Betalning

Priserna på hemsidan uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. GRB AB äger rätt att ändra priser utan föregående avisering. En orderbekräftelse genereras automatiskt.
Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. GRB AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.
För att handla hos oss måste du vara 18 år.

2. Fakturaköp

I samarbete med Swedbank kan vi erbjuda betalning mot 15 dagars faktura. För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 40 kr (exkl. moms). När du väljer att betala mot faktura kan en kreditupplysning på ditt org. nummer ske. Leverans sker till den adress som valts i listan vid betalning. Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år.

3. Leveransvillkor

Varor som finns i lager skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. På alla leveranser tillkommer fraktkostnad som beräknas fram vid slutet av en beställning.

4. Leveransförseningar

Leveransförseningar kan ske utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

5. Transport

GRB AB och våra fraktpartners står för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

6. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.
Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar.

7. Ångerrätt och Öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten.
Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oöppnat skick. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

8. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Vi har telefontid mellan 07:00 - 17:00 mån - fre.
Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.
GRB AB följer konsumentköplagen vilket innebär reklamationsrätt.
Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

9. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

10. Sökdatabas för tillbehör

Man bör dock ha i åtanke att sökresultat från vår sida är att betrakta som en ledvisning om tex. vilka kvittorullar som passar respektive märke och modell av kassaregister, då uppgifter från respektive tillverkare kan variera kan GRB AB inte garantera eller ta ansvar för att dessa stämmer till hundra procent.

11. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.
Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

12. Supportavtal

Uppsägning skall ske 3 månader före det avtalade supportavtalets utgång, i annat fall förlängs avtalet med tidigare periodlängd.

13. 2010 certifierade system

Modifiering av kassasystemet på egen hand och/eller via otillåten dokumentation eller programvara
är ett lagbrott som köparen personligen står ansvarig för.

14. Begagnade Produkter

Sidan för begagnade produkter uppdateras kontinuerligt beroende på inkomna och sålda produkter.
Dessa produkter kan beställas från begagnat sidan.

15. Övrigt

GRB AB förbehåller sig rätten att, utan närmare motivering, annullera en lagd beställning.
Eventuell betalning som vi erhållit återbetalas snarast.
Vi polisanmäler alla falska beställningar och bedrägeriförsök.

16. Feltryck

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, produkttexter och bilder som tryckts felaktigt på vår hemsida. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel i webshopen, browser eller server.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från GRB´s sida, som gör att GRB AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att GRB AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

www.konsumentverket.se
www.arn.se