Nyheter

Ny Samarbetspartner 2015.03.01

Elavon är en utav världens största inlösare när det gäller kortbetalningar har valt att samarbeta med GRB AB. Nu kan du som kund komma till oss och vi hjälper dig att teckna avtal när det gäller betalterminal och inlösenavtal. Oavsätt vilken bank du har, så kan du teckna inlösenavtal med oss. När det gäller trasaktionsavgift (vad du får betala när kund betalar med kort)så är vi mycket aggressiva, vi lovar att du kommer att få lägre kostnad än du får hos banken. Så nu slipper du beställa tid hos banken och vänta. Nu ordnar vi Betalterminal & Inlösenavta utan krångel

 

Ny leveratör

Ny samarbetspartner samt leveratör. GRB AB har nu inlett samarbete med Jarltech. Detta innebär att du som slutkund behöver inte handla i trejde part. Nu kan du se priser på Jarltech hemsida, kontakta oss och vi leverera direkt till dig. Jarltech är största leverantören i Europa inom POS intrustrin. Titta gärna på utbudet www.jarltech.de

GRB AB Har nu öppnat sin Webbutik! Länken finns längst upp till höger

Efter lång väntan är nu Webshopen klar. Vi har bra priser på många produkter, korthållare är en utav våra populära produkt. Ni hittar fler tillbehör till kassor, även helt ny serie med skrivare. Billiga scanner finns med och så vårt enorma utbud utav kvittorullar, kassarullar, thermorullar samt kontokortsrullar.

GRB AB har nu installerat kösystem hos tre Ica Maxi butiker.

De senaste butikerna som använder kösystemet är Ica Maxi Högsbo 421 samt Ica Maxi Kungsbacka och Ica Maxi Göteborg, där det finns kösystem både i förbutiken och delikatessdisken.
Nu kan butikerna hantera kundflödet på ett mycket smidigt sätt med olika kötyper så att kunden hamnar i rätt kö direkt. Informationen om köerna är mycket tydlig och visas på LED displayer som är kopplade till systemet.

Kösystemet Q-channel är helt och hållet skärddarsytt och anpassat efter kundens layout och miljö. I Q-channel krävs inga dyra specialkölappar utan kösystemet nyttjar vanligt standard kvittopapper Termo 80/80/12.
Ica använder sig utav sina egna kassarullar som betyder en stor besparning.

Kösystemet Q-channel är även integrerat med Image Media Channel´s system för digital signage för visning av reklam på större displayer.

Butikerna har även tillgång till statistik online gällande kundflödet och väntetiderna.

GRB AB har nu blivit återförsäljare för ES Kassasystem.

Därmed breddar vi vårt sortiment när det gäller PC-kassasystem.

Installation utav Q-channel kösystem på Socialkontortet Askim-Frölunda Högsbo.

GRB AB har nu blivit återförsäljare för Q-channel.

Detta innebär att vi nu kan erbjuda ett kösystem som är mycket flexibelt samt ekonomsikt. Dyra kölappar är nu ett minne blott, i Q-Smart kösystem använder du de befintliga kvittorullarna som du använder i ditt befintliga kassasystem. I Q-Channel sortiment hittar du bl.a. Kösystem samt Digital skyltning allt efter dina behov. Se mer information här. Länk.

Läs mer om våran inbyteskampanj för Qurionkassor här. Länk

Samtliga Quorion kassaregister måste enligt Skatteverket uppdateras till ny programversion för att efter den 31/10 -12 förbli tillverkardeklarerade kassaregister. Detta gäller alla Quorionmodeller utom Quorion Cr-30T som inte berörs av denna uppdatering. Godkänd version efter den 31/10-12 är endast version FCU V2.01 eller senare. För att kontrollera versionen i ditt register: Nyckel i P, tryck 305, tryck Type(oftast Artikel/Plu). Versionerna: FCU V1.05, 1.06, 2.00. Måste uppdateras till ny version.

GRB AB kan nu som först i Sverige erbjuda den perfekta lösningen med kassakopplad betalterminal ifrån Nets mot våra Sam4s kassaregister.

Detta innebär:

· Snabbare transaktioner
· Kortare köer
· 1 kvitto skrivs ut ifrån kassaregistret
· Mindre kostnad för papper/kvitto
· Du slipper slå in priset i terminalen
· Kund sköter transaktionerna själv

Nu har vi på GRB blivit återförsäljare/samarbetspartner för Nets! Se våra aktuella erbjudanden här. Länk

GRB AB vill vidarebefordra ny information gällande utformingen av kassakvitton till kund som vi erhållit från Skatteverket & Regeringen. Kortfattat:
Det juridiska namnet på företaget ska stå på kvittot!
Vid frågor och synpunkter kring detta ämne kan ni skicka E-Mail till kassaregister@skatteverket.se eller ringa Skatteverket 0771 567567

Skatteverkets information om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister
 

UPPDATERING AV Sam4s & Omega Kassaregister för att följa SKV M 2012:07
(Tidigare SKV M 2011:yy)
Dokumentet SKV 2012:07 finns att ta ner här:
SKV M 2012:07
Vissa paragrafer har nu fått tolkningar som gör minst att 95% av alla på marknaden förekommande kassaregister och butiksdatasystem måste uppdateras.
Detta gäller alltså även modellen som ni är ägare till.
Vid leveranstillfället har samtliga kassor varit godkända enligt föreskrifterna 2009:01.
Alltså 2010 säkra. Att Skatteverket nu gått ett steg längre och släppt denna nya tolkningssamling gör att vi ser oss tvungna att uppdatera de flesta levererade kassor vi har.
Punkter där modellen berörs:

 

28 § Ett kassakvitto ska minst innehålla uppgifter om
a. företagets namn och organisationsnummer eller person­nummer
Det är den juridiska eller den fysiska personen namn och organisationsnummer/personnummer som ska framgå på kassakvittot. Det finns inget som hindrar att ett företag därutöver – och dessutom på ett framträdande vis – anger det företagsnamn som används i den utåtriktade verksamheten. 


Tidigare har Skatteverket med ”företagsnamn” menat det namn som används för den utåtriktade verksamheten. Nu skall alltså det juridiska bolagsnamnet vara med på kvittot. I de flesta fall så är det juridiska bolagsnamnet något helt annat än butikens namn och då kan vi välja att lägga in detta längst ner inom parrantes då det räcker med att det ”framgår” på kvittot. Överst väljer vi då fortfarande att skylta med butikens namn.

PS. I brukanvisningen för ert kassaregister finns att finna en förklaring till hur man ändrar/lägger till text på kvittot. DS.

Våran mailkonversation med Skatteverket hittar ni här. Länk

Nu kan alla som använder Omega kassa erbjuda miljövänliga digitala kvitton. En enkel uppdatering av programmet är det enda som krävs för att komma igång. Läs mer på : www.kvittar.se eller www.sparakvittot.se

Beställ betalterminal hos oss till Sveriges bästa priser!! Läs mer om våra erbjudanden här. Länk