Finansiering

Finansiering

Hyra – till företag

Vi på GRB AB samarbetar med Wasa Kredit, som genom konkurrenskraftig finansiering vinner våra kunders förtroende. Hyresavtal har mindre restvärde till skillnad från leasing. Vi kan erbjuda er såväl leasing som hyra, allt efter ert önskemål. Din förfrågan behandlas snabbt, enkelt och personligt.

Varför hyra?

Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom hyra binder inte företaget sitt kapital, använder inte sina bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

Hyra är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som kostnad. Hyra är normalt lika stor under hela avtalstiden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Hyra påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden samt att finansiering tryggas under hela hyresperioden.

Vad kan hyras?

Lös egendom kan i de flesta fall hyras. Hela vårt sortiment (med undantag av förbrukningsmaterial) kan hyras. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.

Efter hyrestidens slut kan följande alternativ väljas:

  Ni köper loss utrustningen.
  Ni förlänger avtalet.
  Ni byter upp er mot en ny utrustning och förnyar hyresavtalet.
  Ni lämnar tillbaka utrustningen utan några förpliktelser.

I samarbete med:

Wasakredit