Byte av organisationsnummer / kontrollenhet

Tänk på att när ni tar över ett kassasystem med befintlig kontrollenhet, så tar ni även automatiskt över deras bokföringsmaterial som finns lagrat i kontrollenheten.

Detta kräver i sådana fall att ni MÅSTE skriva ett avtal med säljaren om att informera denne vid flytt och liknande i upp till 7 år.

Om skattemyndigheten gör en revision på tidigare företag, så kommer dom även att begära in den kontrollenheten som ni köpte med kassan, vilket gör att under den tiden kan ni inte använda erat kassasystem.

Därför rekommenderar vi på GRB AB att ni köper en ny kontrollenhet vid övertag av ett befintligt kassasystem.